O Firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIKA” Spółka Jawna Marcin Patyński jest spółką wpisaną pod numerem 0000291166 do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIKA” Spółka Jawna to firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie ochrony fizycznej osób, dozoru prewencyjno - ochronnego obiektów handlowych i przemysłowych, biurowo - magazynowych, rezydencji, jak również monitorowania systemów alarmowych.

ULGI NA PFRON

Dodatkową korzyścią dla naszych Klientów odprowadzających środki pieniężne na PFRON jest możliwość pomniejszenia wpłat na z tytułu zakupienia usług w naszym przedsiębiorstwie.

więcej »